Contact

De Participatie
expert

AlphaMediation

AlphaMediation is vastberaden om de communicatie tussen de overheid en haar omgeving te verbeteren.

Samen met onze partners bij o.a. het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Universiteit van Amsterdam, de Rijksuniversiteit Groningen en de Rechtspraak creëren we bewustwording van een andere manier van werken en denken. Je open, transparant en soms zelfs kwetsbaar opstellen, daar gaat het om. De omgeving betrekken in je besluitvorming, ze meenemen hierin. Niemand wil zich namelijk een nummer voelen. Persoonlijke aandacht is belangrijk maar hoe doe je dat als de ander emotioneel wordt, begint te schreeuwen, totaal niet luistert of dreigt met de pers of social media? Goed contact is tweezijdig, alleen dan werkt het.   

Het team AlphaMediaton bestaat uit zeer ervaren en bevlogen gedragtrainers, mediators en juristen. Wij komen uit de praktijk en zijn gewend te opereren in een politiek bestuurlijk sensitieve omgeving. We kennen het spanningsveld tussen enerzijds tijd- en kostenbewust zijn en anderzijds een luisterend oor willen bieden aan de omgeving. 

We kijken samen met u naar wat nodig is voor optimale en duurzame oplossingen voor omgevingsvraagstukken en overige juridische vragen. Met als resultaat een pragmatische oplossing waarbij met zoveel mogelijk belangen rekening wordt gehouden. 

 

Participatie, soms een hobbel, altijd een kans!

 

Aanbod

 • Premediation

 • Training on the job

 • Houding en gedragtraining 

 • Juridisch advies (contracten) 

 • Conflictbemiddeling

 • Inhoudelijke juridische training (Klacht, Wob, Omgevingswet)

Herkent u dit?

Burgers die maar klachten en Wob-verzoeken blijven indienen?

Rechterlijke uitspraken waarbij niemand uiteindelijk tevreden is?

Langlopende dossiers en kostbare discussies over standpunten in plaats van belangen?

Druk vanuit de politiek of hogerhand om buiten (juridische) kaders om naar oplossingen te zoeken? 

Als u worstelt met bovenstaande of soortgelijke vraagstukken, neem dan vrijblijvend contact met ons op! Wij kunnen vanuit een externe helicopterview u hierin adviseren en begeleiden. 

Nieuws

Nieuwe website AlphaMediation online!

Lees meer

The State of Conflict Conference 2018

6 december 2018 Amsterdam: Powered by The Public Mediation Programme (PMP) of the University of Amsterdam. Lees meer

Opdrachtgevers

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Proficium B.V. 
 • Instituut KCB (www.instituut-kcb.nl)
 • Academie voor Wetgevingsjuristen: in samenwerking met Instituut KCB
 • Raad voor de Kinderbescherming: in samenwerking met Instituut KCB
 • Gemeente Almere: in samenwerking met Instituut KCB
 • Gemeente Rotterdam: in samenwerking met Instituut KCB
 • Gemeente Zwolle: in samenwerking met Instituut KCB
 • Gemeente Stichtse Vecht: in samenwerking met Instituut KCB
 • Provincie Zeeland: in samenwerking met Instituut KCB
 • Hoogheemraadschap van Delfland: in samenwerking met Instituut KCB 

Contactformulier

Alpha Mediation
06 - 81 35 36 00
j.damen@alphamediation.nl