De participatie
expert

Omgevingswet

Veranderopgave Omgevingswet (Ow):

  • Rollen kantelen 
  • Procedures kantelen
  • Bestuurlijke afwegingsruimte groter 
  • Houding en gedrag 
  • Werkwijzen veranderen 

 

Het team AlphaMediation is nauw betrokken bij de implementatie van de Omgevingswet. Op juridisch inhoudelijk vlak is zij op de hoogte van alle recente ontwikkelingen en wordt zij rechtstreeks gevoed vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Naast het juridisch inhoudelijk meedenken, is ook meegewerkt aan een impactanalyse Omgevingswet. Deze impactanalyse heeft inzichtelijk gemaakt wat de te verwachten invloed zal zijn op bestaande werkprocessen en “houding en gedrag” van onder andere de afdelingen Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, Communicatie, Bedrijf en Juridische Zaken binnen overheden. Naar aanleiding van de te verwachten impact zijn adviezen gegeven over benodigde competenties, fte en verbetervoorstellen ten aanzien van werkprocessen en procedures.

De doelstellingen van de Omgevingswet en de daaruit voortvloeiende gewenste basishouding van overheden, sluit nauw aan bij de doelstellingen en aanpak van AlphaMediation.

Nu participatie onderdeel van de inspraak zal worden, merken wij een sterke behoefte vanuit de overheid om hier professioneler mee om te gaan.

Jo-Anne Damen, oprichter AlphaMediation, wordt regelmatig op congressen als keynotespeaker gevraagd om over de impact van de Omgevingswet te vertellen en de door haar voorgestelde aanpak. In het nieuwsoverzicht is terug te vinden wanneer zij een presentatie hierover geeft.

Alpha Mediation
06 - 81 35 36 00
j.damen@alphamediation.nl