De participatie
expert

Onderscheiding 

Winnaar in de categorie beste project Passend contact met de overheid (PCMO):

Tijdens de Conferentie "de Responsieve Rechtsstaat" georganiseerd door de ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is op 22 september 2016 het programma Prettig Contact met Rijkswaterstaat (PCMR) als winnaar uitgeroepen in de categorie beste landelijke PCMO-project. De prijs werd aan Jo-Anne Damen, oprichter AlphaMediation, uitgereikt als projectleider PCMR door de DG van het ministerie van BZK.

Alpha Mediation
06 - 81 35 36 00
j.damen@alphamediation.nl